Sofa giường

Tình trạng: Còn trong kho
18,000,000đ

Mặt bàn: 1600 x 815 x 30mm (2,300,000đ) Sofa Giường 215 - 10: 3000x1800x1000 mm (68,000,00đ) Đèn: 2500mm (700,000đ)

Mặt bàn: 1600 x 815 x 30mm (2,300,000đ)
Sofa Giường 215 - 10: 3000x1800x1000 mm (68,000,00đ)
Đèn: 2500mm (700,000đ) 

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.